Kalite Politikamız
EKO Endüstri olarak, Ar-Ge ve ürün yelpazelerinin tasarımı aşamasında ve üretim süreçlerinde şeffaf bir politika izlenerek uluslararası kalite standartlarına uygun bir süreç inşa edilmesi, birincil önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
 
Tüm bunların ışığında, bugüne dek bir kurum kültürü haline getirmiş olduğumuz kalite bilincimiz ve müşteri odaklı çalışmanın sonucu olarak ulaştığımız kalite seviyemiz şirketimizi uluslararası platformlarda söz sahibi konuma getirmiştir.
 
Geldiğimiz noktadan her zaman bir adım daha ilerisini hedefleyen firmamız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve çevreye karşı sorumluluklarımıza karşın yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda, 2006 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2007 yılında OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi belgelerini almaya hak kazanmış bulunup günümüze kadar kesintisiz korumuştur. 2012 yılının Eylül ayında yapılan yeniden belgelendirme denetimi sonucunda söz konusu belgelerde ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 revizyonuna yükseltilmiş bulunup aynı zamanda bünyesine ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri belgesini de dahil etmiştir.  
 
Tedarikçilerimiz için
 
Tüm tedarikçilerimiz için benimsediğimiz karşılıklı saygı anlayışı çerçevesinde;
Pozitif sonuçlara ulaşmayı hedeflemek, 
Gelişme metotlarının her aşamasında sağlanan birliktelik anlayışı ile üretimin uluslar arası standartlara kavuşma amacını güden işbirliği anlayışımız,
Uzun vadeye yayılan birliktelikler sağlamak,
 
Çalışma prensiplerimizin ve üretim süreçlerimizin temelini oluşturmaktadır. 
 
Hizmet vermekte olduğumuz firmaların ve çözüm ortaklarımızın gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak ve bu doğrultuda uluslararası platformda sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip etmek suretiyle müşteri beklentilerinin de ötesinde kalite ve maliyette sürekli iyileştirme yapmak ve inovasyon odaklı vizyonumuzu muhafaza etmek temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.
 
 
Çalışanlarımız için
 
Kalite politikamızın en temel unsurlarından olan çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli geliştirmek adına tüm kadromuzun ilgili eğitimlerinin uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlıyoruz. 
 
Bunun yanında tüm çalışanlarımıza eşit kariyer fırsatları sağlayarak sürekli gelişim anlayışımızın bir şirket kültürü olarak tüm kadromuz tarafından benimsenmesini de amaçlıyoruz. 
 
Çalışanlarımızın, tüm operasyonlarımızın en temel unsuru olduğu bilinciyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı birincil görevimiz olarak addediyoruz.
 
Çevre için
 
EKO Endüstri olarak çevremizi en değerli hazinemiz ve gelecek nesillere sunabileceğimiz en değerli hediyemiz olarak görüyor ve bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz her yeni projeyle Çevre Yönetim Sistemi esasları çerçevesinde çevre kirliliğini minimum düzeye indirmek ve tüm koruma önlemlerinin eksiksiz bir biçimde alınmış olmasını sağlamak prensiplerinden hiçbir şart altında taviz vermiyoruz.