info@ekoendustri.com

AYDINLATMA METNİ
Buradasınız: Anasayfa / AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışanımız,
Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.
EKO ENDÜSTRİ KALIP OTOMOTİV PLASTİK VE SPOR ALETLERİ SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ve EKO INTERNATIONAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC. A.Ş. şirketleri, kısaca (“Eko Endüstri”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.


Sizden talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz veya çalışma sırasında edinilen ve aralarında; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, i̇şlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve i̇şitsel kayıtlar, kılık ve kıyafet, sağlık bilgileri, biyometrik veri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (adli sicil kaydı) ve felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar veri gruplarında bulunan kişisel verileriniz işlenmektedir.


KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz; kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.


Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunan ırk ve etnik köken, siyasi düşünce bilgileri, cinsel hayat, genetik veri, dernek, vakıf üyeliği ve sendika ile ilişkili bilgiler Eko Endüstri tarafından talep edilmez ve işlenmez.

KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali,nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi
İletişim Adres, adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri
Özlük Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi)
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi
Finans Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, diğer görsel ve işitsel kayıtlar gibi

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler gibi
Kılık ve Kıyafet Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler, ölçüler
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri,kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler gibi
Biyometrik Veri Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kalite Yönetim Sistemleri dokümanlarında yazılı olarak veya elektronik ortamda kurumsal kaynak yazılımımız ve şirket içi e-postalar aracılığıyla, telefon, toplantı veya birebir görüşmelerde ise sözlü olarak toplanabilir.


İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Eko Endüstri'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında doldurduğunuz form veya diğer iş sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz ve ayrıca iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Eko Endüstri bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.


Eko Endüstri’nin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Eko Endüstri’ya ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.
Eko Endüstri'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri/işyerleri ve mağazalara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.
Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.


Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.


Sizinle iş gereği karşılıklı yaptığımız görüşmelerde veya toplantılarda bahis edilen konular içerisinde geçmesi durumunda kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Eko Endüstri tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Personel özlük dosyasının oluşturulması
SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Eko Endüstri içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliğinin sağlanması
Eko Endüstri merkezinin ve mağazaların giriş çıkışının kontrolünün temin edilmesi

Müşteri satış hizmetlerinin ve sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Eko Endüstrinın idaresi, işin yürütülmesi, Eko Endüstri politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Eko Endüstri çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
Eko Endüstri bünyesinde kullanılan uygulama yazılımlarına çalışan verilerinin girilerek çalışan bilgilerinin oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi
Çalışanlarla iletişimin sağlanması
Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
Çalışana araç tedarik edilmesi veya havuzdan araç sağlanması
Kartvizit basımının sağlanması
Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
Çalışanların güvenliği, görev ve sorumlulukların yürütülmesi yürütülmesi için Eko Endüstri araç kullanımının mesai saatleri içerisinde takip edilmesi
Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
Eko Endüstri sistemine çalışan verilerinin girilerek çalışanın kullanıcı, şifre ve iş e-postasının oluşturulması
Çalışanlarla ilgili eğitim ve araştırma projeleri yürütülmesi
Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
Kampanya ve promosyon tekliflerinin yapılabilmesi için toplu SMS ve elektronik posta yönetiminin sağlanması
Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
Kalite kontrolün sağlanması
Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
Memnuniyet anketi analizi yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Eko Endüstri’nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.


Ayrıca kişisel verilerinizi;
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.


İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.


Yasal mevzuattan kaynaklı Eko Endüstri denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.


Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.


Eko Endüstri’nin idaresi, işin yürütülmesi, Eko Endüstri politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, yemek kartı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.


Kişisel verileriniz; yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılacak ve KVKK’da sınırlanmış diğer şekillerde işlenecektir.


Eko Endüstri olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili bağlantılı mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle imzalamış olduğumuz iş sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dahil olmak üzere her türlü meşru amaçla işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ve kanunlarda yazan diğer her türlü nedendir. Bu kapsamda Eko Endüstri kurallarına ve kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Eko Endüstri’nın sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Eko Endüstri ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi de verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.


Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği ve Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel ve ayrıca, Eko Endüstri olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız/verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

HAKLARINIZ

KVKK 5. Maddenin 1. fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız. 

Ancak bilmeniz gerekir ki aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

KVKK nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik ve iletişim (e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte ve şahsen; Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi, Ulucak Mevkii 8 Sokak No:2 KEMALPAŞA - İZMİR veya info@ekoendustri.com veya ekoendustri@hs01.kep.tr adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (UETS) yolları ile yazı göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerin işlenmesine dair yasal mevzuat, politika, uygulama, kural ve iş gereklilikleri ile ilgili değişiklikler olması durumunda elektronik, yazılı veya sözlü bir bildiri ile duyurulacaktır.

(lütfen bu yazıyı dikkatlice okuyunuz ve aşağıya el yazınız ile ¨kişisel veri aydınlatma metninin okudum ve anladım¨ yazınız)

 


……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tarih:
Ad-Soyad:
İmza:

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın