info@ekoendustri.com

İK POLİTİKAMIZ
Buradasınız: Anasayfa / İK POLİTİKAMIZ

Personel yönetimi olarak adlandırılan insan kaynakları yönetimi (İKY), iş görenlerin tedarik ve seçimi, yeteneklerine uygun işlere yerleştirmeleri ile yükseltilmeleri gibi konulara ilişkin yöntem, politika ve uygulamaları içermektedir. Stratejik yönüyle ise, insan kaynaklarıyla (İK) ilgili politikalar ve uygulamalar, planlar, işçi-işveren ilişkileri, eğitim ve geliştirme, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında çalışanların durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri öngörmektedir.


Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. EKO Endüstri olarak biz de bu hakların şirket çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız tarafından anlaşılıp saygı ile korunmasının takipçisiyiz.


İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde EKO Endüstri çatısı altında her birey, dil, din, ırk, cinsiyet, politik ve diğer görüşler ile ulusal ve sosyal kökeninden bağımsız olarak eşittir.


EKO Endüstri ‘de kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyulur ve herhangi bir pozisyon için 18 yaşın altındakiler işe alım süreçlerinde değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki düzenlemelerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile uyumluluk göstermektedir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın